Tajomstvo dobrého a vzrušujúceho osvetlenia interiéru je jeho vhodné vzájommé zladenie. Toho môžeme obvykle dosiahnúť troma druhmi rôznym účelom slúžiaceho osvetlenia.

CELKOVÉ OSVETLENIE slúži k orientácii, teda k osvetleniu nábytkov a predmetov nachádzajúcich sa v miestnosti. Je dôležité aby sme svetlo mohli zapínať pri dverách, alebo v prípade priechodných miestností u obidvoch dverí (schodiskové vypínače na schodiskách, chodbách)

INTÍMNE ALEBO DEKORATÍVNE OSVETLENIE je jedným z veľmi účinných prostriedkov zariadenia bytu. Je to jedna z možností, chceme určité predmety (obrazy, plastiky) alebo rastliny zdôrazniť pomocou osvetlenia, pričom od nich odrazené svetlo je tak dominantné, že vlastné osvetľovacie teleso skoro nevnímame. V inom prípade tvorí lampa sama dekoráciu , svojím tvarom, povrchom alebo farbou

LOKÁLNE ALEBO FUNKČNÉ OSVETLENIE,
úlohou je poskytovať najvhodnejšie osvetlenie k rôznym činnostiam, napríklad pri jedle, práci, čítaní, hrách alebo zábavnej činnosti. V tomto prípade má dobré osvetlenie mimoriadnu dôležitosť, pretože ide o zvýšené namáhanie zraku. Hovorím väčšinou o “orientovanom svetle”, svietiace iba jedným smerom alebo osvetľuje niektorý konkrétny priestor.

Teraz už len si vybrať správny dizajn osvetlenia hodiaci sa pre teba🤗