Atmosféra kľudu a poriadku sa dá dosiahnúť aj ponechaním prázdneho stredu miestnosti. V priebehu dejín prevládaly a často aj dnes sa uplatňujú dva princípy zariaďovania bytu.

Pri prvom je charakteristické, že nábytok a skupiny nábytkov sú pozdĺž stien, respektíve svojimi rohmi uzatvárajú jednotlivé plochy a stred miestnosti zostáva prázdny, alebo s voľne položeným kobercom.

Druhý základný princíp spočíva v preplnenosti miestnosti nábytkom a inými predmetmi, rozmiestnenia nábytku a jeho zostav nezávislé na oknách a na dverách. Takéto usporiadanie je väčšinou rušivé a pôsobí disharmonicky; vo veľkých miestnostiach je to ešte predstaviteľné, ale v menších sa toho musíme vyvarovať.

Súčasné zariadenie miestností v menšom byte (byt s malými izbami) sa usiluje o to, aby miestnosť nepôsobila preplnene, aby sa v nej dalo chodiť, bola ľahko priehľadná a keď je v nej viac ľudí, aby ešte zostal priestor aspoň ku státiu.