tuke1Lokalita/miesto: Košice Sever
Investor: školský projekt
Rok:
– objekt je navrhovaný v areáli TUKE ako chýbajúci element vody a športu tanec na vysokej škole. Navrhla som budovu kde na 1np je bazén so šatňami a zázemím, technológiou bazéna, recepcia, učebné a 3 tanečné sály, kaviareň, a na 2np je wellnes a fitko. Hmota plynule pokračuje zo zelene a dvíha sa , ale zelená strecha ostáva, na ktorej sa môžu študenti prechádzať, či popíjať kávu, alebo len tak oddychovať. Budovou som nezastavala celé námestie ale iba časť, kde väčšia časť je trávnatá plocha ktorá plynule prechádza do hmoty. Pod budovou a celkovou plochou voľného námestia je parkovisko pre … áut.