lujza1Lokalita/miesto: Košice castr Budimír
Investor: školský projekt – diplomová práca
Rok: 2010
– všetko je povedané na projekte, v tých popisoch.Sú tam schémy komunikačné… schémy funkčné…. Je to landscape architecture. Teda krajinná architektúra. Teda jednopodlažná a prispôsobená na terén. Vychádzala som z konceptu podať pomocnú ruku tým čo to potrebujú, a tak pôdorys domu vychádzal z akoby dlane. a päť prstov. A do každého prsta som umiestnila terapiu, či administratívu… Pozemok som si vybrala za KE časť budimír. SPadá do návrhu ďalšieho rozvoja dedinky. Teda stavby na rekreáciu. DOm slúži ako stacionár….vblavbla. Možnosť zamestania  postihnutých ľudí keď dovŕšia 18rokov, pretože skúsenosť je taká že ich nik nechce zamestant a vôbec problém sa osamostatniť. Pred objektom je parkovisko pre cca 100 áut.